اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 320
تعداد پذیرش 41
تعداد عدم پذیرش 35
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 16

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 265
تعداد مشاهده مقاله 226090
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 171295
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 294 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 70 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 13 %